Ny användare Kundwebb

Samtrans Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt längst ner på sidan.

2. Insamling av information

Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB samlar in information från dig när du loggar in och loggar ut på ditt konto hos oss antingen på KundWebben eller på någon av våra appar. Den insamlade informationen inkluderar ditt resenärs-ID, ditt namn, dina registrerade adresser, din e-postadress och ditt telefonnummer. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, och uppgifter om programvara och hårdvara.

3. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

4. Vem äger informationen

Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB är de enda som äger rätt till informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke. Enda undantaget är då detta krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

5. Utlämnande till tredje part

Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd underleverantör som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell via separata avtal.

Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

6. Informationsskydd

Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. Samtlig personal och underleverantörer är informerade och utbildade i Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB:s informationssäkerhetspolicy enligt gällande lagstiftning. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

7. Vår kommunikation

Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad information etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

8. Rätt att begära information

Vill du veta om Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB och att få uppgifter rättade eller raderade.

9. Kontakt

Om du har frågor om säkerheten kring dina personuppgifter kan du kontakta oss på personuppgifter@samtrans.se. Om ingenting annat anges är Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in via produkterna och tjänsterna enligt denna policy.

Vår adress Korta Gatan 7, 10 tr. / Box 6006, 171 06 Solna. Mailadress personuppgifter@samtrans.se.

10. Ändringar i vår integritetspolicy

Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB kan ändra eller uppdatera denna policy löpande när det behövs efter återkoppling från kunderna och förändra våra produkter och tjänster, så läs igenom den med jämna mellanrum för säkerhets skull.

11. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB:s integritetspolicy.


Jag samtycker härmed genom att klicka på "Jag Samtycker" till att Samtrans lagrar persondata beskriven här ovan för att kunna erbjuda er möjligheten att använda Samtrans Kundwebb.

Kontakt


Telefon: 08–522 500 00
Fax: 08-720 57 50

E-post: kundtjanst@samtrans.se

Samtrans
Korta Gatan 7
171 06 Solna